Foxy Ladies

Forumteater – en interaktiv teaterform, hvor skuespillere udfører en tilspidset eller problematisk situation på en arbejdsplads. Det er en fiktiv historie, men med visse ligheder fra den pågældende arbejdsplads. Det, der vises afspejler noget væsentligt fra hverdagen.